Pultelio priskyrimas

Nuotolinio valdymo pulto programavimas Jūsų televizoriui

Imtuvo nuotolinio valdymo pultai gali būti programuojami siekiant valdyti pagrindines Jūsų televizoriaus funkcijas. Tai suteikia Jums galimybę naudojant vieną nuotolinio valdymo pultą valdyti imtuvą ir televizorių. Tai galite padaryti trimis būdais.

1 metodas: Paprastas nustatymas

HD imtuvų valdymo pultai, gaminami nuo 2014 m. sausio 1 d. palaiko Paprasto nustatymo (SimpleSet) funkciją. Ši funkcija suteikia Jums galimybę lengvai programuoti Viasat nuotolinio valdymo pultą siekiant kontroliuoti televizoriaus funkcijas. Paprasto nustatymo (SimpleSet) funkcijos pagalba programuodami Jūsų nuotolinio valdymo pultą laikykitės šių nurodymų.

 1. Įsitikinkite, kad Jūsų nuotolinio valdymo pultas palaiko Paprasto nustatymo (SimpleSet) funkciją. Nuotolinio valdymo pultai, pagaminti nuo 2014 m. sausio 1 d. lengvai identifikuojami pagal spalvą, žyminčią įjungimo/išjungimo mygtuko simbolį. Nuotolinio valdymo pultai, pagaminti po šios datos turi raudonos spalvos simbolius, o pagaminti iki šiosdatos – baltos spalvos simbolius. Žr. žemiau esantį paveikslėlį.
 1. Įsitikinkite, kad Jūsų nuotolinio valdymo pultas yra įjungtas.
 2. Ant Jūsų nuotolinio valdymo pulto paspauskite mygtuką ”TV”.
 3. Paspauskite ”OK” ir ijungimo/išjungimo mygtukus vienu metu ir laikykite, kol mygtukas “TV” mirktels du kartus.
 4. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių ir paspaudę laikykite skaičių, atitinkantį žemiau pateiktoje lentelėje esantį televizoriaus gamintoją. Kol nuotolinio valdymo pultas prisiriš prie televizoriaus mygtukas “TV” periodiškai mirksės. Tai gali užtrukti kelias minutes.
 5. Nuotolinio valdymo pultui prisirišus prie televizoriaus televizorius automatiškai išsijungs. Kai tai atsitiks, atleiskite skaičiaus mygtuką. Mygtukas “TV” mirktels du kartus identifikuodamas, kad programavimas buvo sėkmingas. Dabar galite kontroliuoti savo televizorių Viasat nuotolinio valdymo pulto pagalba.
 6. Jeigu programavimas neįvyks, mygtukas “TV” sumirksės tris kartus. Tai reiškia, kad Jūsų televizorius tokios funkcijos nepalaiko. Tokiu atveju pasinaudokite 2 ar 3 metodu, kurie aprašyti žemiau.

Norėdami suprogramuoti Jūsų nuotolinio valdymo pultą televizoriaus funkcijų valdymui, pirmiausia turite panaudoti nuotolinio valdymo pultą 4 skaičių kodo, atitinkančio Jūsų televizoriaus prekinį ženklą, paieškai. Šios paieškos metu matysite visus įmanomus kodus, esančius nuotolinio valdymo pulto bibliotekoje.

Norėdami atlikti Jūsų televizoriaus kodo paiešką:

 1. Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius įjungtas.
 2. Jūsų valdymo pulte paspauskite ir atleiskite “TV” mygtuką.
 3. Paspauskite ir palaikykite “OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol mygtukas “TV” sumirksės du kartus.
 4. Skaičių mygtukų pagalba įveskite 9 9 1. Mygtukas ”TV” sumirksės du kartus.
 5. Nukreipkite valdymo pultą į televizorių ir paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
 6. Nukreipkite valdymo pultą į Jūsų televizorių ir kelis kartus spauskite “CH+” kol televizorius išsijungs. Jums galite
  prireikti daug kartų (iki 150 kartų) spausti “CH+”. Kodo paieška gali užtrukti iki 15 minučių. Jeigu praleidote savo
  kodą, galite ieškoti tarp prieš tai buvusių kodų spausdami ”CH-“. Atlikdami kodo paiešką nepamirškite laikyti
  valdymo pultą nukreiptą į televizorių.
 7. Kai tik televizorius išsijungs, spauskite “OK” išsaugodami šį kodą. Mygtukas “TV” sumirksės du kartus.
 8. Atlikę šiuos nustatymus, norėdami valdyti savo televizorių, galite įsijungti valdymo pultą pirmiausiai paspausdami
  mygtuką “TV”. Norėdami valdyti imtuvą, perjunkite atgal spausdami mygtuką “VIASAT”.

Kodo mirksėjimo informacija

Kai randate tinkamą kodą, nuotolinio valdymo punktu galite pateikti “kodo mirksėjimo informaciją” – taip nustatysite koks yra rastas kodas.

 1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite “TV” mygtuką.
 2. Paspauskite ir palaikykite “OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol du kartus sumiksės po “TV” mygtuku esantis raudonos šviesos diodas.
 3. Skaičių mygtukais įveskite 9 9 0. Po “TV” mygtuku esantis šviesos diodas sumirksės du kartus.
 4. Paspauskite 1 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas.
 5. Paspauskite 2 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas.
 6. Paspauskite 3 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas.
 7. Paspauskite 4 ir suskaičiuokite kiek kartų sumirksės šviesos diodas. Taip sužinosite 4 skaitmenų kodą. Jei atliekant
  4, 5, 6 arba 7 veiksmą šviesos diodas iš viso nemirksi, vadinasi kodo skaitmuo yra 0.
 8. Užrašykite kodą tam skirtoje vietoje nuotolinio valdymo pulto elementų skyriuje, kad vėliau galėtumėte juo
  pasinaudoti.

3 metodas: TV kodų lentelės naudojimas

Jei atlikus kodo paiešką nuotolinio valdymo pultu negalite valdyti televizoriaus, tikriausiai naudojate netinkamą kodą.
Pabandykite dar kartą atlikti paiešką, kad nustatytumėte tinkamą kodą. Jei nepavyksta, galite pasinaudoti TV kodų lentele, kurią galite atsisiųsti, paspausdami čia:

 1. Atsisiųskite TV kodų lentelę, kuri yra patalpinta šiek tiek aukščiau
  televizoriaus kategoriją ir pasirinkite pirmąjį sąraše pateiktą 4 skaitmenų kodą
 2. Įsitikinkite, kad televizorius yra įjungtas (o ne veikia budėjimo režimu), tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite ”TV” mygtuką.
 3. Paspauskite ir laikykite paspaudę ”OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol du kartus sumirksės po “TV” mygtuku esantis raudonos šviesos diodas.
 4. Skaičių mygtukais įveskite 4 skaitmenų televizoriaus kodą (kai įvesite ketvirtą skaitmenį, TV mygtukas du kartus sumirksės).
 5. Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką patikrinkite, ar galite išjungti televizorių. Jei televizorius nereaguoja, naudodami kiekvieną pateiktą
  Jūsų televizoriaus kategorijos kodą dar kartą atlikite veiksmus nuo 1 iki 5. Jei televizorius nereaguoja nė į vieną kodą arba jei sąraše nėra Jūsų televizoriaus kategorijos, dar kartą pabandykite atlikti aukščiau aprašytą kodopaiešką.
 6. Vėl įjunkite televizorių paspaudę skaičių mygtuką (arba ”CH+”) ir patikrinkite, ar visos funkcijos tinkamai veikia.
 7. Užrašykite kodą tam skirtoje vietoje nuotolinio valdymo pulto elementų skyriuje, kad vėliau galėtumėte juo pasinaudoti.

Nuotolinio valdymo pulto pradinės būsenos nustatymas

Jei norite išvalyti visus atliktus nuotolinio valdymo pulto nustatymus ir taikyti gamyklinius numatytuosius nustatymus:

 1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę ”OK” ir įjungimo/išjungimo mygtukus, kol du kartus sumirksės po “TV” mygtuku esantis raudonos
  šviesos diodas.
 2. Skaičių mygtukais įveskite 9 8 1. Po ”TV” mygtuku esantis raudonos šviesos diodas sumirksės du kartus.
  Nuotolinio valdymo pultui bus nustatytos gamyklinės nustatytosios reikšmės.

Jei pastebėjote klaidą – būsime labai dėkingi, jei apie tai mus informuosite! 🙂 Tai padaryti galite paspaudę šia klavišų kombinaciją kompiuteryje. Ctrl+Enter.

Was this article helpful?

Related Articles

Mums rūpi Jūsų nuomonė
Pasidalinkite savo nuomone ir pastebėjimais apie paslaugų kokybę bei aptarnavimą
Užpildyti anketą

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: