Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmenine informacija:

  • turėti prieigą prie informacijos apie Jus. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome su Jumis susijusią informaciją, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie asmeninės informacijos, taip pat informacijos, kuri numatyta teisės aktuose;
  • taisyti netikslius duomenis apie Jus;
  • į informacijos ištrynimą, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tokie duomenys nebėra būtini, arba, jeigu tokios informacijos tvarkymas buvo atliekamas esant Jūsų sutikimui, bet Jūs tokį sutikimą atšaukėte ir nebeliko teisėto pagrindo informacijai tvarkyti;
  • į apdorojimo apribojimą, pavyzdžiui, kai mes analizuojame, ar turite teisę į informacijos ištrynimą;
  • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte ir kuriuos mes tvarkome esant Jūsų sutikimui arba remdamiesi sutartimi ir automatiškai, visuotinai naudojamu ir lengvai nuskaitomu formatu ir jums turint teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui;
  • prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kuris yra grindžiamas teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą, nebent mes įrodysime, kad yra teisėti pagrindai duomenų tvarkymui; arba teisę pareikšti prieštaravimus dėl tiesioginės rinkodaros tikslų, įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara;
  • panaikinti savo sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant tvarkymo teisėtumo, pagrįsto anksčiau duotu sutikimu prieš jį atšaukiant;
  • nebūti subjektu, kurio atžvilgiu priimami sprendimai remiasi tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su Jumis ar kitaip Jus įtakoja.

Jei pastebėjote klaidą – būsime labai dėkingi, jei apie tai mus informuosite! 🙂 Tai padaryti galite paspaudę šia klavišų kombinaciją kompiuteryje. Ctrl+Enter.

Was this article helpful?

Related Articles

Mums rūpi Jūsų nuomonė
Pasidalinkite savo nuomone ir pastebėjimais apie paslaugų kokybę bei aptarnavimą
Užpildyti anketą

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: