1. Home
  2. Sąskaitos ir mokėjimai
  3. Sąskaitos paaiškinimas bei apmokėjimas
  4. Kodėl sąskaitos suma gali būti kitokia nei tartasi sutarties pasirašymo / pratęsimo metu?

Kodėl sąskaitos suma gali būti kitokia nei tartasi sutarties pasirašymo / pratęsimo metu?

Jūsų sąskaita yra ir bus tokia, kokiomis sąlygomis sutarėte naudotis Home3 paslaugomis. Ji gali skirtis tik tuo atveju, jei sąskaita išrašoma už ilgesnį periodą arba vyko sąskaitos perskaičiavimas.

Priežastys, dėl kurių sąskaita būna ne tokia, kaip tartasi:

• Tai pirmoji Jūsų sąskaita po sutarties pasirašymo / pratęsimo;
• Pasibaigė laikotarpis, kada buvote sutarę mokėti kitą kainą;
• Užsisakėte papildomą paslaugą.

Taip pat Jūsų sąskaita gali būti perskaičiuota dėl žemiau nuorodytų priežasčių:

Po paslaugos apribojimo (blokavimo)
Paslaugos ribojamos dėl neapmokėtos sąskaitos.

Paslaugų apribojimai vyksta 20 dienų po sąskaitos apmokėjimo termino dienos.

SVARBU: Jums nereikia mokėti už laikotarpį, kol buvo apribota paslauga, bet minimalus sutarties laikotarpis prasitęsia tiek, kiek buvo apribota paslauga.

Pavyzdys:
Jūsų minimalus sutarties laikotarpis 2018.10.10 – 2020.10.10
2020.01.05 – Jums išrašyta sąskaita už 2020.02.01 – 2020.02.28 laikotarpį;
2020.01.31- Sąskaitos apmokėjimo terminas;
2020.02.20 – Jums apribota paslauga, nes nesumokėjote sąskaitos;
2020.02.23 – Jūs kreipiatės dėl paslaugos atnaujinimo ar atnaujinate paslaugas savitarnos svetainėje / apmokate skolą
Sąskaitos perskaičiavimas vyksta 2020.02.23 už [2020.02.20 – 2020.02.23) laikotarpį.
Jūsų minimalus sutarties laikotarpis tampa 2018.10.10 – 2020.10.13.
Po paslaugos pristabdymo
Paslaugos pristabdymas yra galimas kartą per kalendorinius metus iki 90 dienų. Kai grįžtate iš pristabdymo, sąskaita perskaičiuojama už laikotarpį, kurį buvote apmokėję, bet tuo metu buvote pristabdę paslaugą.

Pavyzdys:
Jums yra perskaičiuojama / naikinama sąskaita iš karto, kai paslaugų teikimas atnaujinamas už laikotarpį kuris buvo apmokėtas, tačiau, jo metu buvo pristabdyta sutartis.

SVARBU: Jūsų minimalus sutarties laikotarpis prasitęsia tiek pat laiko, kiek buvo pristabdyta paslauga.

Jūsų minimalus sutarties laikotarpis 2018.12.24 – 2020.12.24
2020.01.10 – pateiktas prašymas dėl sutarties pristabdymo nuo 2020.02.01 iki 2020.04.30;
2020.01.05 – Jums išrašyta sąskaita už 2020.02.01 – 2020.02.28 laikotarpį;
2020.01.10 – Jūs apmokate sąskaitą
2020.02.17 – Jūs kreipiatės dėl pristabdymo atšaukimo.
Sąskaitos perskaičiavimas 2020.02.17 dieną už [2020.02.01 – 2020.02.17) laikotarpį.
Jūsų minimalus sutarties laikotarpis tampa 2018.12.24 – 2021.01.10.

Po sutarties pratęsimo
Pavyzdys:
Jei Jums buvo išrašyta sąskaita už laikotarpį, kurio metu bus keičiamos sutarties sąlygos, tuomet sąskaita yra perskaičiuojama nuo sąlygų keitimo dienos iki jau išrašytos sąskaitos dienos.

Sąskaitos perskaičiavimas vyksta, nes Jums buvo pateikta sąskaita su senomis kainomis, o nuo numatytos dienos Jūs turite mokėti kitą sumą (kitomis sąlygomis / kainomis).

1. Jūsų sutarties minimalus laikotarpis / anksčiau sutartos sąlygos pasibaigė
2019.12.20 baigėsi Jūsų minimalus sutarties laikotarpis. Nuo šios datos mokate už Jums suteikiamas paslaugas pagal standartinį kainyną iki tol, kol bus suderintos naujos sąlygos;
2020.01.05 – Jums išrašyta sąskaita už 2020.02.01 – 2020.02.28 laikotarpį;
2020.01.13 – Jūs suderinote ir pasirašėte naujas sutarties (pratęsimo) sąlygas su lojalių Klientų vadybininkais;
Sąskaita perskaičiuojama 2020.01.13 už [2020.01.13 – 2020.02.28] laikotarpį.
Naują sąskaitą gausite 2020.02.05 už [2020.01.13 – 2020.03.31] laikotarpį.

2. Jūsų minimalus sutarties laikotarpis nebuvo pasibaigęs, sutartį pratęsėte anksčiau
2020.08.05 – Jums išrašyta sąskaita už 2020.09.01 – 2020.09.30 laikotarpį;
2020.09.05 – išrašyta sąskaita už 2020.10.01 – 2020.10.31 laikotarpį;
2020.09.15 – suderinote ir pasirašėte naujas (pratęsimo) sutarties sąlygas su lojalių Klientų vadybininku
Sąskaita perskaičiuojama 2020.09.15 už [2020.09.15 – 2020.10.31] laikotarpį.
Naują sąskaitą gausite 2020.10.05 už [2020.09.15 – 2020.11.30] laikotarpį.

Pavyzdys su sąskaita:

Iki 2020-03-12 dienos naudojotės senuoju planu, o 2020-03-12 dieną pradėjote naudotis naujuoju planu (įsigaliojo sutarties priedo sąlygos).

Kadangi Jūs mokate avansiniu būdu, 2020-03-05 sąskaita Jums buvo išrašyta už 2020-04-01 – 2020-04-30 laikotarpį senosiomis sąlygomis.

2020-03-12 dieną įsigaliojo naujosios sąlygos, todėl senosiomis sąlygomis išrašyta sąskaita už 2020-03-12 – 2020-04-30 laikotarpį buvo panaikinta.

2020-04-04 gavote išlyginamąją sąskaitą, kuri naujosiomis sąlygomis yra išrašyta už 2020-03-12 – 2020-05-31 laikotarpį.

Sąskaitos pavyzdys:

This image has an empty alt attribute; its file name is Home3-islyginamoji-sask-1.png
Po paslaugų nutraukimo
Jūs galite nutraukti papildomas paslaugas, kurios nėra įrašytos į sutarties sąlygas bet kada, tačiau ne anksčiau nei po 30 d., nuo užsakymo dienos.

Jei sąskaita buvo išrašyta / apmokėta – įvyksta automatinis sąskaitos perskaičiavimas ir naikinamas laikotarpis, už kurį buvote / turėjote sumokėti, tačiau papildomą paslaugą nutraukėte.

Pavyzdys:
2020.05.05 – išrašyta sąskaita už 2020.06.01 – 2020.06.30 laikotarpį;
2020.05.27 – Jūs kreipiatės dėl papildomo TV3 Film kanalo nutraukimo;
Įrašomas žodinis Jūsų (Kliento) sutikimas ir sutariama (datą, nuo kada norite nutraukti paslaugą, sutarsite su aptarnavimo specialistu), kad paslauga nutrūks nuo 2020.06.15
Sąskaita perskaičiuojama 2020.05.27 dieną už [2020.06.15 – 2020.06.30] laikotarpį.
Po perrašymo
Sutarties perrašymas – tai įsipareigojimų bei įrangos perkėlimas iš vieno Kliento kitam.
Jūs turite pateikti du laisvos formos prašymus, o naujas Klientas pasirašyti pratęsimo Priedą.

Gavus visus dokumentus, sutartis yra perrašoma ir automatiškai perskaičiuojamos sąskaitos senam Klientui.

Naujas Klientas gaus sąskaitą įprasta tvarka, nuo dienos, kada tapo paslaugos savininku.
Jei norite perrašyti sutartį, rekomenduojame paskambinti arba parašyti per pokalbių langelį į Klientų aptarnavimo liniją, pasirūpinsime, kad su Jumis susisiektų lojalių Klientų vadybininkai. Taip galėsite perrašyti sutartį Jums naudingiausiomis sąlygomis, sulaukti visos reikiamos pagalbos bei gauti informaciją dėl įrangos perkėlimo.

Pavyzdys:
2020.01.05 – Klientui išrašyta sąskaita už [2020.02.01 – 2020.02.28] laikotarpį.
2020.02.05 – Klientui išrašyta sąskaita už [2020.03.01 – 2020.03.31] laikotarpį.
2020.02.13 – abu Klientai pateikė prašymus dėl sutarties perrašymo bei naujas Klientas pasirašė pratęsimo priedą.
Sąskaita perskaičiuojama 2020.02.13 už (2020.02.13 – 2020.03.31] laikotarpį.
Naujas Klientas gaus sąskaitą 2020.03.05 už (2020.02.13 – 2020.04.31] laikotarpį.
Po periodiškumo keitimo
Klientas gali pasirinkti savo periodiškumą (už kokį laikotarpį norės apmokėti sąskaitas) pasirašant sutartį arba betkada minimalaus sutarties laikotarpio metu.

Jei Klientas sąskaitas apmoka avansiniu būdu (moka į priekį), gali pasirinkti vieną iš keturių periodiškumų:

– Mėnesis (1 mėn.)
– Ketvirtis (3 mėn.)
– Pusmetis (6 mėn.)
– Metinis (12 mėn.)
 
Pavyzdys:
Galite keisti savo periodiškumą kada Jums yra patogu. Norint tai padaryti, užtenka pranešti Klientų aptarnavimo specialistui, kuris viskuo pasirūpins už Jus.
Periodiškumas yra keičiamas iš karto, kai gauname Jūsų kreipimąsi.
Pakeitus periodiškumą sąskaita perskaičiuojama automatiškai. Naikinamos visos išrašytos / apmokėtos sąskaitos nuo keitimo dienos iki tos, kurios sąskaita buvo išrašyta.

SVARBU: Keisti periodiškumą galima tik vieną kartą išrašytai sąskaitai. Kelis kartus keisti periodiškumo tai pačiai sąskaitai nėra galimybės.

1. Jūsų periodiškumas 6 mėn., norite keisti į 1 mėn.
2020.03.05 – išrašyta sąskaita už šešis mėnesius [2020.04.01 – 2020.09.30] laikotarpį.
2020.04.23 – kreipiatės norėdami pakeisti savo periodiškumą iš 6 mėn., į 1mėn.
Sąskaita perskaičiuojama 2020.04.23 dieną už [2020.04.23 – 2020.06.30] laikotarpį.
Naują sąskaitą gausite 2020.05.05 dieną už [2020.04.23 – 2020.06.30] laikotarpį.

2. Jūsų periodiškumas 1 mėn., norite keisti į 12 mėn.
2020.01.05 – išrašyta sąskaita už [2020.02.01 – 2020.02.28]
2020.02.05 – išrašyta sąskaita už [2020.03.01 – 2020.03.31]
2020.02.18 – kreipiatės norėdami pakeisti savo periodiškumą iš 1 mėn., į 12 mėn.

Sąskaita perskaičiuojama 2020.02.18 už [2020.02.18 – 2020.03.31] laikotarpį.
Naują sąskaitą gausite 2020.03.05 už [2020.02.18 – 2020.03.31] laikotarpį.

Jei pastebėjote klaidą – būsime labai dėkingi, jei apie tai mus informuosite! 🙂 Tai padaryti galite paspaudę šia klavišų kombinaciją kompiuteryje. Ctrl+Enter.

Was this article helpful?

Related Articles

Mums rūpi Jūsų nuomonė
Pasidalinkite savo nuomone ir pastebėjimais apie paslaugų kokybę bei aptarnavimą
Užpildyti anketą

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: